Feedbacks & Reviews of Dr. Pooja Raosaheb Kohkade

Feedbacks and reviews by users about their consultation experience with Dr. Pooja Raosaheb Kohkade.

Dr. Pooja Raosaheb Kohkade

MBBS

Dr. Pooja Raosaheb Kohkade

MBBS

Dr. Pooja Raosaheb Kohkade

MBBS

Dr. Pooja Raosaheb Kohkade

MBBS

Dr. Pooja Raosaheb Kohkade

MBBS

Dr. Pooja Raosaheb Kohkade

MBBS

{{item.doc_name}}

{{item.doc_edu_short}}